Udendørs team aktiviteter huskes ofte bedst, da kombinationen af frisk luft og sjove/tankevækkende aktiviteter ligger uden for de fleste menneskers normale hverdag. Der er et væld af muligheder i den danske natur. Vi kan kun anbefale, at du bruger dem. Derfor har vi samlet ti tips til udendørs teambuilding. Her har du den sjette tip:

Tip 6: Regler for brug af den danske natur

Vi har nogle fantastiske naturområder i Danmark, som blot venter på at blive brugt. Her eller på Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse om reglerne både i skovene, på vandet og på strandene.

I Naturstyrelsens skove må man færdes til fods hele døgnet også uden for veje og stier. Det er tilladt at cykle på veje og stier, også om natten. Dette gælder også for skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken. Al motorkørsel i skoven er som udgangspunkt forbudt. Parke-ringspladser ved indgangen til skovene, toiletter og andre publikumsfaciliteter er tilgængelige for alle, og reglerne for brug fremgår af skiltning. I mange skove findes bål- og grillpladser, borde og bænke, som man frit kan benytte.

I de privatejede skove er reglerne lidt anderledes. Her må man gå og cykle, men kun på skovveje og stier. Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang, og man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Her er motorkørsel også forbudt, og som i statsskovene skal man rette sig efter skiltningen. Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden. Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove og der findes særlige regler for organiseret brug.

På næsten alle danske strande er der adgang hele døgnet rundt, og her må man færdes til fods. På private strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil tage ophold eller bade. Det er ikke tilladt at slå telt op på stranden. Det er forbudt at køre i bil på stranden, undtagen nogle få steder på den jyske vestkyst, hvor skilte fortæller om reglerne.