ProfilLøbet er ideel og effektiv teambuilding til alle virksomheder og organisationer, der arbejder med personprofiler og teamprofiler.

Sådan bringer i person- og teamprofiler i spil!

ProfilLøbet giver jer en praktisk forståelse for værdien af jeres teamprofiler. Uanset om I arbejder med DISC, Insights, E-stimate eller andre farvekodede profilværktøjer, giver ProfilLøbet jer et fagligt godt afsæt til at arbejde professionelt med udvikling af medarbejdere og team.

Hvadenten I ønsker at skabe personlig udvikling for en eller flere medarbejdere, eller I vil forbedre samarbejdet og kommunikationen i jeres team, så har person- og teamprofiler en rigtig stor værdi. Især hvis I forstår at bringe profilerne i spil i dagligdagen

ProfilLøbet er en stærk og nyudviklet teambuildingøvelse, hvor det gælder om at udnytte holdenes profiler og forskelligheder optimalt,  så den samlede løsning bliver bedst mulig. Gennem sanselige øvelser kommer I på egen krop til at opleve virkeligheden bag teorien omkring f.eks. DISC, Insights og E-stimate.

Holdene bliver præsenteret for forskelligartede øvelser, der alle lægger sig tæt op ad de fire grundlæggende profiltyper, de forskellige sanser og utallige læringsmetoder. Holdene matcher selv deres opgavevalg udfra det holdet vurderer passer bedst til holdets samlede teamprofil

Med ProfilLøbet vil I opleve…

  • En aktivitet, der på praktisk vis illustrerer værdien af jeres person- og teamprofiler
  • Jeres forskelligheder kommer i spil
  • En høj faglighed og professionel afvikling

Denne aktivitet kan med stor fordel supplere jeres feedback på medarbejdernes personprofiler – og evt. følges op af en senere evaluering, hvor vi sammen kigger på, om I bringer jeres person- og teamprofiler i spil på den rigtige måde i virksomheden.

Værd at vide

ProfilLøbet er udviklet af Eventsupport i samråd med en række førende udbydere af person- og teamprofiler. Der er tale om en unik teambuilding-aktivitet, der gennem praktiske, hands-on-øvelser og forskellige læringsmodeller og metoder, understøtter teorien bag personprofiler som f.eks. DISC, InSights og E-stimate.